0

Khufiya / Senior Colorist : Sidharth Meer / Colorist : Prithvi Buddhavarapu / Director : Vishal Bhardwaj / DOP : Farhad Ahmed Dehlvi / Production : Vishal Bharadwaj Films / Studio : Netflix

STILLS

Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya
Khufiya